หัวหิน

By admin on 28/02/2012 in Explore Cities
0
0

หัวหิน เป็นอำเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้ใน 1 วันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง หากโดยสารทางรถ หรือ 45 นาทีหากเดินทางโดยเครื่องบิน

พื้นที่ 838.9 ตร.กม.
ประชากร 95,769 คน
ความหนาแน่น 114.16 คน/ตร.กม.

อำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ (จังหวัดเพชรบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปราณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)

ภูมิอากาศ

หัวหินมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน ที่มีความชื้นสูง และมีฝนตกตามฤดูกาล ช่วงอากาศเย็นที่สุดของหัวหิน อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 22-24 องศาเซลเซียส ขณะที่ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียส ช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของหัวหิน จะเริ่มต้นตั้งแต่ เดือน มิถุนายน จนไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม

การคมนาคม

หัวหินมีทางหลวงเชื่อมต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้สะดวกในการเดินทาง จากใจกลางกรุงเทพมหานคร หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
การคมนาคมภายในหัวหิน มีรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

กิจกรรมในหัวหิน

กิจกรรมที่นิยมเล่นกันของชาวหัวหิน คือ กิจกรรมทางน้ำ เช่น ตกปลา, ดำน้ำ, เจ็ตสกี และ ไคท์บอร์ด เป็นต้น นอกจากนี้ กีฬากอล์ฟ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

ชอปปิ้ง

สินค้าหลักๆ ของหัวหิน ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ และ เพชรพลอย โดยมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุด ชื่อว่า Market Village

สถานพยาบาล

หัวหินมีสถานพยาบาลหลักอยู่ 6 แห่ง คือ
โรงพยาบาล ซาน เปาโล
โรงพยาบาล หัวหิน
Hua Hin International Polyclinic
Hua Hin Red Cross
Bangkok International Hospital
Dr. Pairat Eye Clinic

การศึกษา

หัวหินมีสาขามหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

0 Comments

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>