จังหวัดชลบุรี

By admin on 29/02/2012 in Explore Cities
0
0

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันนั้นยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง มากรองจากกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ ประมาณ 4,363 ตร.กม.
ประชากร ประมาณ 1,300,000 คน
ความหนาแน่น 279.63 คน/ตร.กม.

นอกจากนั้นยังเป็นทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศแห่งหนึ่งด้วย ในอดีตจังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความสำคัญมาก แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศ รองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม จังหวัดชลบุรีนั้นมีอาณาเขตติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งมีการขนส่งทางท่อสำหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ำมันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันอาศัยทางบกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดชลบุรีมีท่าอากาศยาน 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานบางพระตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป และ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ของจังหวัดชลบุรี

สายการบิน

สายการบินระหว่างประเทศ

 • โคเรียนแอร์ – (โซล-อินชอน) (ทำการบินเฉพาะฤดูหนาว)

สายการบินภายในประเทศ

 

 • บางกอกแอร์เวย์ – (เกาะสมุย, ภูเก็ต)
 • แฮปปี้แอร์ – (ภูเก็ต)

กิจกรรมสันทนาการ
ชลบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งทะเล มีชายหาดที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก อย่าง พัทยา และ บางแสน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งกีฬา มีทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงอยู่หลายทีม เช่น ชลบุรี เอฟซี (ฟุตบอล) และ ชลบุรี อีเทค แอร์ฟอร์ซ (วอลเลย์บอล) เป็นต้น
สถานศึกษา

มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยเอเชียน
 • สถาบันและวิทยาลัย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • วิทยาลัยมหาดไทย
 • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 • วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
 • วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
 • วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์เมืองพัทยา

โรงเรียน

 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี
 • รงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอศรีราชา
 • โรงเรียนนานาชาติอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอบางละมุง
 • โรงเรียนนานาชาติ ISP พัทยา เมืองพัทยา
 • โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา
 • โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราชา

0 Comments

Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>